Code Name Image
EGR900630 View
EGR900631 View
EGR900632 View
EGR900633 View
EGR900634 Madotheca perrottetiana Mont. View
EGR900635 Madotheca perrottetiana Mont. View
EGR900636 Madotheca perrottetiana Mont. View
EGR900637 Porella japonica (Sande-Lac.) Mitt. f. paucispina Hatt. View
EGR900638 View
EGR900639 Porella campylophylla (Lehm. et Lindenb.) Trev. View
EGR900640 View
EGR900641 Porella densifolia (Steph.) Hatt. View
EGR900642 Porella grandifolia (Steph.) Hatt. View
EGR900643 Plagiochilion fimbriatus (Mitt.) Inoue View
EGR900645 Plagiochila ventricosa Steph. View
EGR900646 Plagiochila subplanata Inoue View
EGR900647 Plagiochila magna Inoue View
EGR900648 Plagiochila sciophila Nees ex Lindb. View
EGR900649 Plagiochila sciophila Nees View
EGR900650 Plagiochila sciophila View